Strategic Management Coaching Program

Potencjał i kompetencje LIDERÓW przekładają się wprost na rozwój firm. MOCNĄ PROPOZYCJĄ są opracowane przez zespół coachów Business Coaching PROGRAMY ROZWOJOWE dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, zaprojektowane w oparciu o narzędzia coachingowe, zgodne z uznanym światowym standardem ICF. Wzbogacone INDYWIDUALNYM PROGRAMEM COACHINGOWYM wspierają wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności.

Home PROCES COACHINGU
PROCES COACHINGU

 

PROCES COACHINGU oparty jest na zaangażowaniu dwóch osób: Coacha oraz Klienta. Jest to proces polegający na wydobywaniu mocnych stron Klienta, towarzyszeniu Klientowi w pełnym rozwinięciu i skutecznym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągania jego celów oraz bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole oraz organizacji.

Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery,
finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają
konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej
korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

 

 

Coaching według ICF to spotkanie Coacha i Menedżera.

Menedżer pracuje i rozwiązuje stawiane w obszarze biznesowym zdarzenia, sytuacje, które mają przynieść oczekiwane rezultaty. Menedżer zastanawia się: czego chce? czego oczekuje? jak do tej pory sobie radził? jakie zmiany chce wprowadzić? co może zrobić sam, a gdzie potrzebuje wsparcia?
Przy wsparciu Coacha - dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu i narzędziom - widzi wyraźniej przyszłość i efekty. Zaplanowane rezultaty zaczynają ?się stawać?, można je zmierzyć, dotknąć i poczuć.

Coachowie wychodzą z przekonania, że Klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Coaching ICF zakłada, że to Klient / Menedżer posiada najlepszą wiedzę i umiejętności potrzebne do zmiany oraz osiągnięcia postawionego celu. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które Klient już posiada.

Coach wspiera zmiany poprzez pokazanie różnych perspektyw, możliwości i ograniczeń.