Strategic Management Coaching Program

Potencjał i kompetencje LIDERÓW przekładają się wprost na rozwój firm. MOCNĄ PROPOZYCJĄ są opracowane przez zespół coachów Business Coaching PROGRAMY ROZWOJOWE dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, zaprojektowane w oparciu o narzędzia coachingowe, zgodne z uznanym światowym standardem ICF. Wzbogacone INDYWIDUALNYM PROGRAMEM COACHINGOWYM wspierają wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności.

Home Business & Leadership Coaching
BUSINESS & LEADERSHIP COACHING

 

Indywidualny program coachingowy wspierający wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności

 

Doskonała ścieżka trwałego rozwoju firmy poprzez dynamiczne, zogniskowane wsparcie kadry zarządzającej oraz menedżerskiej, tak aby w uwarunkowaniach organizacji:
? pokonać stres, powrócić do stanu równowagi, strategicznego myślenia, inspiracji
? podnieść na wyższy poziom kompetencje przywódcze, komunikacyjne
? kreować i komunikować z sukcesem swoje wizje
? tworzyć kulturę organizacyjną gdzie jednostki i zespoły dążą do wielkich celów, współpracują, podejmują niezbędne ryzyko
? rozwijać i doskonalić inteligencję emocjonalną
? czerpać moc z feedback?ów


Coaching dla menedżerów koncentruje się na poniższych kategoriach (wg badań ICF):
? Rozwój umiejętności interpersonalnych: 35%
? Rozwój kompetencji menedżerskich: 18%
? Rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej: 15%
? Rozwój umiejętności przywódczych: 14%
? Przyśpieszenie rozwoju osobistego (jasność określania celów, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, świadomość i wiedza o sobie, rozwój wewnętrzny): 12%

 

INNOWATORZY 2009