Strategic Management Coaching Program

Potencjał i kompetencje LIDERÓW przekładają się wprost na rozwój firm. MOCNĄ PROPOZYCJĄ są opracowane przez zespół coachów Business Coaching PROGRAMY ROZWOJOWE dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, zaprojektowane w oparciu o narzędzia coachingowe, zgodne z uznanym światowym standardem ICF. Wzbogacone INDYWIDUALNYM PROGRAMEM COACHINGOWYM wspierają wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności.

O BUSINESS COACHING

 

Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi coachingowe. Specjalizujemy się w indywidualnym COACHINGU KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. Zapewniamy zogniskowane, poufne, profesjonalne wsparcie w zatrzymaniu się, strategicznym spojrzeniu, zbudowaniu planu działania i zarządzaniu procesem tak długo aż osiągnięte zostaną oczekiwane rezultaty. Swoją działalność opieramy o międzynarodowe standardy czołowej na świecie organizacji coachingowej International Coach Federation ICF.

Nasz zespół tworzą osoby od wielu lat związane z biznesem. To praktycy o solidnych podstawach merytorycznych, którzy wielokrotnie udowodnili swoją efektywność w dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Naszą misją jest:


W oparciu o profesjonalne narzędzia coachingowe
i angażując swoje najlepsze kompetencje oraz doświadczenie w zakresie coachingu,
towarzyszyć Klientowi w pełnym rozwinięciu i skutecznym wykorzystaniu jego potencjału
na drodze do osiągania jego celów.

 

Specjalizujemy się w Leadership Coaching, Strategic Business Coaching, Project Coaching, Coachingu Kadry Zarządzającej. W oparciu o narzędzia i techniki coachingowe opracowujemy kompleksowe Programy Rozwojowe: warsztaty umiejętności przywódczych, menedżerskich i interpersonalnych wzbogacone indywidualnymi programami coachingowymi.

Nasz Zespół wykorzystuje kompetencje, nabyte oraz nieustannie doskonalone w czołowych na świecie szkołach i organizacjach coachingowych: Worldwide Association of Business Coaches WABC, Creative Consciousness International Coaching Academy, Erickson College Vancouver.

 

 

INNOWATORZY 2009