Strategic Management Coaching Program

Potencjał i kompetencje LIDERÓW przekładają się wprost na rozwój firm. MOCNĄ PROPOZYCJĄ są opracowane przez zespół coachów Business Coaching PROGRAMY ROZWOJOWE dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, zaprojektowane w oparciu o narzędzia coachingowe, zgodne z uznanym światowym standardem ICF. Wzbogacone INDYWIDUALNYM PROGRAMEM COACHINGOWYM wspierają wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności.

Home PROGRAM MENTORINGU
MENTORZY


BARTŁOMIEJ WILCZYŃSKI

Jest Ekspertem w obszarze procesów sprzedaży, procesów obsługi kluczowych klientów i kierowania zespołami zadaniowymi. Uznawany strateg, lider i mentor w obszarze sprzedaży, analizy danych finansowych (np. rachunek zysków i strat, budżet operacyjny etc.). Konsekwentnie swoją karierę rozwija wyłącznie w branży nowoczesnych technologii. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów. Aktualnie związany z firmą IBM jako Business Developmnet Manager, a w firmie Business Coaching pełni rolę Partnera Zarządzającego oraz Eksperta i konsultanta w dziedzinie nowoczesnych technologii IT. Zna od podszewki tajniki swej profesji i potrafi dzielić się swym doświadczeniem w taki sposób, żeby przyczynić się do rozwoju innych osób.

Od 15 lat praktycznie zaangażowany w wymagającym środowisku biznesowym: doświadczenie zdobywał prowadząc własną firmę usługową, jak również pracując w polskich i międzynarodowych korporacjach. Jest laureatem nagród w ogólnopolskich branżowych konkursach.

Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie kierunku Elektronika i Telekomunikacja.  Zawodowo wiedzę swoją wzmacniał wieloma szkoleniami między innymi z zakresu Przywództwa Sytuacyjnego i Zespołowego Kena Blancharda. Ukończył również prestiżowe studia MBA z zakresu Zarządzania w Akademii Krakowskiej nadające mu tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Bedforshire, UK.

PAWEŁ GUZ

Ekspert w obszarze technologii IT.
Przez 10 lat pracował w międzynarodowej firmie z branży IT, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych: od szefa zespołu poprzez kierownika projektu, produktu i programu po dyrektora działu.
Zarządzał zarówno małymi zespołami (3-4 osoby) jak i kilkunastoosobowymi projektami, w których podzespołu były najczęściej rozproszone geograficznie - zarówno w kraju (Warszawa, Wrocław, Poznań), jak i za granicą (Polska, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Niemcy). Przez 2 lata był dyrektorem kilkunastoosobowego działu odpowiedzialnego za produkcję oprogramowania dla krajów niemieckojęzycznych.
Kierował zarówno projektami produkcji oprogramowania (od analizy wymagań po dostarczenie systemu klientowi) jak i rozwoju produktu (np. system do wykrywania procederów pranie brudnych pieniędzy kdprevent?) oraz projektami wdrożeniowymi (w tym wdrożenia systemu kdprevent? w bankach szwajcarskich).
W ciągu 10-letniej kariery zawodowej w IT kierował projektami w branży finansowej, handlu detalicznego i w telekomunikacji.
Od 7 lat jest współwłaścicielem dobrze rozwijającej się firmy z branży usługowej. Od marca 2009 prowadzi prywatną praktykę coachingową.
Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Wiedeńskim na kierunku Informatyka Przedsiębiorstw oraz we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył akredytowany przez ICF program ?The Art & Science of Coaching? prowadzony przez trenerów Erickson College International z Kanady.
Jako mentor, z pasją dzieli się swoim doświadczeniem, jednocześnie pomagając klientom w znalezieniu rozwiązań, które będą najlepiej dopasowane do ich sytuacji i potrzeb biznesowych.


OLGA GAŁEK

Ekspert w zakresie innowacji i planowania strategicznego marki, zarządzania marką i i rozwoju przedsiębiorczości.

Obecnie Manager Fundacji, zajmującej się promocją i wspieraniem polskich firm.
Od wielu lat doradza małym firmom, osobom podejmującym działalności gospodarczą, organizacjom pozarządowym i firmom społecznym. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, przygotowywania wniosków dotacyjnych dla organizacji pozarządowych (poparte szkoleniami i sukcesami w pozyskiwaniu środków), prowadzeniu szkoleń (certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys), nawiązywaniu współpracy partnerskiej i biznesowej z Niemcami. Autor i koordynator (2002-2005) Ogólnopolskiego Programu Produkt Lokalny Fundacji Partnerstwo dla Środowiska dot. kreowania mody na produkty lokalne, budowania marek lokalnych. Współautor Projektu ?Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku? (10 mln PLN), w ramach którego powstało 5 przedsiębiorstw społecznych. Doradca i mentor dla kadry 5 przedsiębiorstw społecznych. Autor programu szkoleniowego ?Moja firma ? sukces indywidualny i lokalny? skierowanego do osób bezrobotnych i podejmujących działalność gospodarczą. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych z zakresu marki lokalnej, przedsiębiorczości, marketingu, budowania marki produktu (tożsamość i wizerunek). Jako właściciel Firmy ?PRO-MYK? (2002-2008) odpowiedzialna za zarządzanie firmą, kontakty z klientami, organizację i prowadzenie szkoleń.

Współautor i autor wielu publikacji z zakresu przedsiębiorczości, m.in. Poradnika ?Moja firma?  i Poradnika ?Firma społeczna w rozwoju lokalnym? i innych publikacji dot. produktu lokalnego, marki lokalnej. Autorka wielu artykułów prasowych dot. produktu lokalnego, marki, rozwoju regionów, zielonych miejsc pracy, ekonomii społecznej.
Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt (2000 r.), członek Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

?Moją pasją są markowe produkty i markowe miejsca, które powstają dzięki ludziom i dla ludzi?.


GRZEGORZ ŚWIĘCH

Jest Ekspertem w obszarze Zarządzania Sprzedażą. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz budowie procesów standaryzacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Jego wiedza jest zbudowana w oparciu o pracę na wszystkich szczeblach struktur organizacyjnych. Od roku 2003 związany z eurobankiem jako dyrektor zarządzający.
Pasjonuje się biegami długodystansowymi oraz narciarstwem. Zwolennik wysokiej jakości, otwarty na ludzi, szczególnie na tych, którzy chcą myśleć niestandardowo. Jest osobą o szczególnie pozytywnym nastawieniu do życia. Dzięki swojemu wrodzonemu optymizmowi znajduje rozwiązania dla najbardziej skomplikowanych sytuacji.
Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej wydziału Zarządzania. Ukończył liczne kursy i szkolenia w renomowanych instytucjach, m.in. Canadian Management Institute oraz Harvard Business Publishing. Członek rady eksperckiej - Forum Rozwoju Managerskiego.

JACEK PALEC

Ekspert w planowaniu strategii krótko i długoterminowych. Niezwykle precyzyjny przy budowie narzędzi formalizujących procesy zarządcze w firmie. Jego wiedza jest pogłębiona doświadczeniami w wielu instytucjach finansowych takich jak: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego i Euro Bank. W ostatnich latach pełni funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży Kredytów Hipotecznych w Euro Banku, gdzie budował początkowo strukturę funkcjonującą w systemie brokerskim a w ostatnich latach strukturę własną. W najcięższych problemach jest w stanie odnaleźć najmniejszy pozytywny element i w oparciu o niego budować strategię sukcesu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

JOLANTA NOSAL

Jest Ekspertem w obszarze Metod Rekrutacji i Selekcji stosowanych przez pracodawców.
Psycholog, coach, szkoleniowiec, doradca personalny i licencjonowany doradca zawodowy. Doświadczenie praktyczne w zawodzie doradcy personalnego zdobyła podczas pracy w Agencji Doradztwa Personalnego Sedlak&Sedlak w Krakowie.
Zajmowała się opracowywaniem metodologii i przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych oraz Executive Search i Assessment Center, a także audytem personalnym
i  outplacementem. Prowadzi także szkolenia z zakresu rekrutacji i oceny kandydatów do pracy.
Jest absolwentką Uniwersytetu Jagielońskiego kierunku Psychologia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w renomowanych instytucjach, m.in. The Uited States Departament of Labor oraz Erickson College International.

 

DR GRAŻYNA URBANIK ? PAPP

Ekspert w zakresie:

  • kierowania pracownikami (jak wdrożyć nowego pracownika, jak delegować zadania pracownikom, ustalać cele, jak korygować zachowania, motywować używając środków niefinansowych, budować zaangażowany w pracę zespół, jak oceniać pracę, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami),
  • organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem (organizacja czasu, ustalanie priorytetów, radzenie sobie z prokrastynacją czyli ociąganiem się, delegowanie zadań, identyfikacja stresorów, profilaktyka stresu, asertywność)
  • prezentacji publicznych (jak profesjonalnie i z polotem przygotować i przedstawić prezentację inwestorowi/klientami, aby przekonać do pomysłu/ produktu).

Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Posiada Certyfikat w zakresie Treningu , Uczenia się i Rozwoju przyznany przez Thames Valley University oraz certyfikat w zakresie coachingu przyznany przez Ericsson College.
Pracowała jako kierownik działu w grupie ComArch oraz zajmowała się projektami dotyczącymi rozwoju personelu w RR Donnelley. Od 12 lat prowadzi szkolenia i wdraża systemy w organizacjach. Pracowała ze znakomitymi efektami między innymi dla BZWBK, Bergerat Monnayeux, GlaxoSmithKleene, TÜV Rheiland, Gegenbauer Polska, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów.
JOANNA KASPRZAK

Ekspert w obszarze pozyskiwania dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstw.
właściciel Biura Doradczego DOBRY PROJEKT. Od 2004 roku zajmuje się funduszami unijnymi w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i rozliczanie uzyskanych dotacji. Firma p. Kasprzak-Dżyberti posiada opinię jednej z najskuteczniejszych na terenie woj.opolskiego w pozyskiwaniu środków unijnych na cele inwestycyjne, w tym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz na projekty ?miękkie? ? szkoleniowo-doradcze.
DOBRY PROJEKT współpracuje z firmami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. Głównym atutem działalności jest umiejętność dopasowania planowanego przedsięwzięcia do możliwości jakie dają fundusze unijne, oraz umiejętność weryfikacji inwestycji pod kątem realnego uzyskania dotacji. Dzięki tym kompetencjom 100% klientów projektów inwestycyjnych w 2009 roku uzyskało dofinansowanie na swoje przedsięwzięcia.  

TOMASZ KAŁA ? dyrektor oddziału Biura Doradczego DOBRY PROJEKT w Opolu, specjalista w zakresie pozyskiwania środków na projekty ?miękkie? szkoleniowo-doradcze oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Niezwykle skuteczny ? jego wnioski zajmują pierwsze miejsca na listach rankingowych. Jego umiejętność analitycznego myślenia pozwala na przełożyć pomysł na projekt pod katem realnego uzyskania dofinansowania.

 

SŁAWOMIR KUĆ

Ekspert z branży zajmującej się szeroko pojętą edukacją inwestycyjno-biznesową. Coach,trener, szkoleniowiec. Dyrektor Regionalny w jednej z największych organizacji biznesowych w Polsce działającej już od ponad 15 lat. Specjalista w dziedzinie sprzedaży i torzenia dobrych relacji z klientem. Posiada wieloletnie doświadczenie jako mówca i konsultant w zakresie rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego. Od czterech lat menedżer dużej grupy sprzedażowej i właściciel innowacyjnego systemu szkoleniowego. W swoim biznesie nieustannie korzysta z coachingu i mentoringu.

Posiada niezbędne informacje na temat zabezpieczenia biznesu, zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, unikatowych rozwiązań inwestycyjnych wspierających biznes oraz korzyści prawno-podatkowych dla przedsiębiorców. Ponadto ma doświadczenie w rynkach kapitałowych i umiejętności budowania systemów biznesu.

Prywatnie, otwarty na ludzi i informacje, serdeczny, uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do ludzi i do życia.

Ukończone szkolenia:
- Nowa psychologia sprzedaży - prowadzący Brian Tracy (mówca światowej klasy)
- Osiąganie równowagi w życiu - prowadzący Brian Tracy
- Osobowość Lidera - Skuteczne przywództwo - prowadzący Brian Tracy
- Charyzmatyczny mówca - prowadzący Brian Tracy
- Menedżer doskonały - prowadzący Krzysztof Fiech (firma Toptrade)
i wiele innych.

 

INNOWATORZY 2009